Chráněné druhy živočichů

Na pozemcích vedle Central Parku Praha patřících firmě Ortenaria a TJ Sokol se vyskytuje řada chráněných druhů živočichů, o jejichž záchranu dlouhodobě usiluje o.s. Krásná žába, bývalý člen Koalice Parukářka.

V zimě 2011 požádalo sdružení o zaregistrování dotčeného území na seznam Významných krajinných prvků. Od dubna do září 2011 probíhal batrachologický průzkum (tzn. zaměřený na výskyt obojživelníků), který byl rozšířen na celou herpetofaunu. Předběžně zde byl potvrzen výskyt minimálně devíti chráněných druhů živočichů, z nichž tři (ropucha zelená, ještěrka obecná a lišaj pupalkový) jsou chráněny EU.

I z těchto důvodů byla dočasně přerušena a následně zredukována stavba multifunkčního sportovního centra na pozemku patřícímu TJ Sokol. Stavební práce se však naplno opět rozjely poté, co Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na tomto území výskyt chráněných druhů nepotvrdila.

V srpnu téhož roku firma Ortenaria nechala celý pozemek oplotit a hlídat 24 hodin denně. V průběhu září nechal majitel na dotčeném území vykácet křoviska, načež obratem o.s. Krásná Žába podala trestní oznámení. Firma Ortenaria obdržela od ČIŽP pokutu, investor se ale odvolal a řízení v současnosti nadále probíhá.

V říjnu bylo hotovo herpetologické hodnocení objednané Magistrátem HMP, ve kterém byl potvrzen výskyt chráněných druhů, a to i na pozemku TJ Sokol, v té době ale již lokalita díky rozběhlé výstavbě prakticky neexistovala.

V hodnocení byl mj. kladen důraz na podstatné prvky životně důležité pro existenci zde žijících druhů, jako jsou křoviska, úkryty a kaluže a zároveň bylo majiteli pozemků doporučeno, aby výše zmíněné živočichy chránil. Majitelé obou pozemků však chráněné druhy spíše cíleně likvidují tím, že ničí jejich přirozené prostředí, a to i za cenu případné vysoké pokuty.

Multifunkční sportovní areál SK Žižkov byl dostavěn a otevřen veřejnosti v březnu 2013. Vedlejší pozemek společnosti ORTENARIA zůstává zatím před výstavbou ochráněn.
Více o pozemku ORTENARIA

chranene_druhy1_2002_2

Lokalita Parukářka v r. 2002; zdroj: o.s. Krásná žába

SKZizkov

Sportovní centrum SK Žižkov Praha po dokončení v r. 2013. Foto: www.skzizkov.cz

chranene_druhy3_jesterka

Ještěrka obecná z lokality Parukářka; zdroj: o.s. Krásná žába