Parukářka klinik

Stavební projekt „Parukářka klinik—zdravotnické zařízení“ je plánován již od roku 2007. Komplex budov má vyrůst na severovýchodním okraji kopce Parukářka mezi ulicemi Jeseniova a Na Parukářce. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha VV (veřejné vybavení) – zdravotnictví a sociální péče.

Investor Villa Parukářka a.s. doposud předložil tři architektonické návrhy. První studie z roku 2007 vůbec nerespektovala územní plán – jednalo se o luxusní rezidenční projekt s 12 rozlehlými byty, který byl pro formu doplněn šesti ordinacemi. Z tohoto důvodu byl návrh již v počáteční fázi zamítnut.

Parukářka klinik - původní návrh z r. 2007, pohled od jihozápadu, Archplan s.r.o.

Parukářka klinik – původní návrh z r. 2007, pohled od jihozápadu, Archplan s.r.o.

V roce 2009 byl předložen nový projekt. Stavbu měly tvořit 4 tří až sedmipodlažní objekty s 23 ordinacemi lékařů, 28 služebními byty, 43 garážemi a 4 venkovními parkovacími místy. Investor se i tentokrát pokusil obejít územní plán. Podíl ordinací ku tzv. „služebním bytům“ sice upravil na teoreticky vyhovujících 54% ku 46%, avšak do tohoto propočtu zahrnul i plochy ordinací ve starých zdravotnických objektech, které stojí na vedlejším pozemku. Na pozemku investora ve skutečnosti převažovala funkce bydlení poměrem 68 % ku 32 % plochy ordinací. I přesto vydal Odbor výstavby MČ Praha 3 v prosinci 2010 souhlasné stanovisko s umístěním stavby.

Vizualizace projektu Parukářka klinik dle studie z r. 2009; zdroj: SZ Praha 3

Vizualizace projektu Parukářka klinik dle studie z r. 2009; zdroj: SZ Praha 3

Proti rozhodnutí MČ se k Magistrátu HMP odvolalo o.s. Terrigenia i několik okolních obyvatel. Vedle primárně rezidenční funkce objektu poukazovala odvolání i na další problémy související s kácením vzrostlých stromů a ohrožením některých živočichů, nestabilním podložím nevhodným pro takto masivní zástavbu či definicí „služebních bytů“, jejichž institut nový občanský zákoník zcela ruší a nahrazuje jej smlouvou o nájmu bytu platnou po dobu výkonu práce.

Magistrát v polovině ledna 2012 předloženým odvoláním vyhověl a rozhodnutí o umístění stavby zrušil a vrátil k novému projednání. V návaznosti na to vydala MČ Praha 3 v červnu 2012 usnesení o přerušení stavebního řízení a vyzvala investora, aby studii náležitě upravil tak, aby odpovídala platnému územnímu plánu i novele občanského zákoníku.

V r. 2013 předložil investor další, v pořadí již třetí studii, nazvanou „Domov pro seniory Parukářka“. Výbor pro územní rozvoj (pod novým vedením Radnice) vyjádřil s realizací stavby dle přepracované studie nesouhlas a pozval investora na další jednání výboru pro územní rozvoj i jednání komise sociální a zdravotní, kde měly být mj. projednány úpravy projektu, které by vedly k zajištění dlouhodobého a plného rozsahu základních činností zařízení sociální péče. Investor však na pozvání nereagoval.

Mezitím zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vizualizace navrženého domova pro seniory, ze kterých je zřejmá přílišná objemnost nejseverněji umístěné budovy i nedostatečný odstup od současných budov rehabilitačního zařízení. V tomto smyslu se v létě 2014 vyjádřil IPR i Výbor pro územní rozvoj Prahy 3. Další upravenou studii investor zatím nepředložil.

Vizualizace Domova pro seniory Parukářka zpracovaná Institutem plánování a rozvoje HMP na podkladech investora, 2014:

RestauraceUPamatniku_MDM_107M NaParukarceZ_20mmMDM_26M NaParukarce12_20mmMDM_21M LokalniNadhled_MDM_47M JeseniovaZelivskeho_MDM_5M