Pozemek Na Rybníčku

Pozemek před ZŠ Chelčického na Olšanském náměstí (místo známé jako Na Rybníčku), kde se nachází sportoviště a park, patří zčásti městské části Praha 3 a zčásti soukromým majitelům. Hřiště původně sloužilo výhradně pro žáky základní školy, avšak pak ho městská část pronajala na 60 let! soukromému provozovateli, který zde vybudoval komerční tenisové kurty. Žáci mohou však sportovní areál nadále využívat.

Městská část dlouho zvažovala, že svoje pozemky prodá. Původně chtěla investorovi umožnit nahradit současné nafukovací haly multifunkční stavbou Sportovně-relaxační centrum Olšanka, Praha 3. V srpnu 2007 doporučil Výbor pro územní rozvoj Prahy 3 rozhodnutí o prodeji pozemků odložit z důvodu, že si „před takto závažným rozhodnutím musí nejprve zodpovědně ověřit nároky sektoru školství na podobu budoucí zástavby v širších souvislostech v této lokalitě.“ Také upravená studie z roku 2008 byla výborem zamítnuta a MČ se začala zabývat plánem, jak pozemek prodat výhodněji, tím, že by na něm byla umožněna výstavba rozsáhlejších komerčních objektů zasahujících až do parkových ploch na náměstí.

K tomu bylo zapotřebí najít náhradní prostory pro školní hřiště a jako vhodný se městské části jevil vedlejší pozemek, na kterém mají v současné době klubovnu Skauti (Junácký Okres Praha 3). Ti se měli nově přesunout na menší a z hlediska polohy nevyhovující pozemek Pod Kapličkou (u Hagiboru).

Z důvodu pro Junáky výhodné smlouvy o pronájmu pozemku, protestů Koalice Parukářka i neochoty některých zastupitelů plán na přesun klubovny podpořit, zůstává zatím zázemí Junáků zachováno. Park na náměstí však zůstává nadále ohrožen, neboť jeden z majitelů usiluje o změnu územního plánu tak, aby zde mohl uskutečnit masivní výstavbu.

 

Kopie ze studie Návrh stavby S.R.C Olšanská zr. 2008; zdroj: SZ Praha 3.