Pozemek Ortenaria (Zásobní zahrada)

Pozemky firmy ORTENARIA a.s. se nacházejí v jihovýchodní části Parukářky zvané též Zásobní zahrada. V jejich těsném sousedství je bytový projekt Central Park, sportovní areál Sokol a skautská klubovna. Firma Ortenaria od nabytí pozemků v r. 2009 usiluje o změnu územního plánu tak, aby zde mohla postavit nový bytový komplex. Současné vedení Radnice Prahy 3 (TOP 09, Žižkov (nejen) sobě a ČSSD) změnilo bývalé souhlasné stanovisko MČ a zastavitelnost území odmítlo. Definitivní ochranu území by ale mělo stvrdit až místní referendum, které se uskuteční v říjnu 2014 spolu s komunálními volbami.

Panoramatický pohled na území ORTENARIA. Foto: Atelier L / MČ Praha 3

Panoramatický pohled na území ORTENARIA. Foto: Atelier L / MČ Praha 3

Hmotová podoba projektu Ortenaria, studentská práce na podkladech investora; zdroj: o.s. TND

Hmotová podoba projektu Ortenaria, studentská práce na podkladech investora; zdroj: o.s. TND

Historie kauzy

Dotčené pozemky jsou zaneseny v platném územním plánu jako území určené pro sport a rekreaci a k těmto účelům měly sloužit i podle původních představ developera Central Parku. V únoru 2009 však převzala majetkovou kontrolu nad projektem Česká spořitelna, a.s., která tyto pozemky za cenu hluboko pod tržní cenou prodala společnosti Ortenaria. Následně Ortenaria – dosud neznámá firma s anonymním majitelem a sídlem v panelovém domě, kde ji nelze nalézt, požádala MČ Prahu 3 o změnu územního plánu pro bytovou výstavbu svými rozměry srovnatelnou se sousedním projektem Central Park Praha.

Tehdejší radnice ovládaná ODS s předloženým záměrem ihned souhlasila a požádala během několika málo dnů magistrát o zanesení změny do nového územního plánu, aniž by Ortenaria předložila jakoukoli architektonickou nebo urbanistickou studii či obdobný podklad, jak při takto závažných rozhodnutích bývá obvyklé.

Na nátlak občanských iniciativ, která od počátku roku 2010 upozorňují na podezřelou kauzu prodeje pozemků, Ortenaria na jaře 2011 předložila studii zástavby. Nové vedení radnice pod vedením ODS a TOP 09 následně odmítlo návrh opozice stanovisko znovu přehodnotit. Magistrát, který původně změnu potřebnou pro výstavbu do konceptu nového územního plánu nezapracoval, nakonec pod nátlakem zástupců koalice z vedení MČ Praha 3 na zapracování změny přistoupil.

Proti záměru developera začali aktivně vystupovat členové Koalice Parukářka. Upozorňovali např. na možnost korupce, které se mohli dopustit někteří zástupci tehdejšího vedení MČ Praha 3, zejména Pavel Hurda, který byl propojen s firmou Ortenaria skrze dobrou známost s členem tehdejšího představenstva, Mgr. Lubošem Havlem. Sdružení za záchranu plochy oddechu a sportu u parku Parukářka dokonce na základě sesbíraných důkazních materiálů podalo trestní oznámení na Pavla Hurdu, Mgr. Luboše Havla, dále na JUDr. Tomáše Hlaváče, který byl jednatelem CP Praha v letech 2009-2010, a na znalce, jejichž znaleckými posudky byly převody dříve obecních pozemků podepřeny. Věc je v současné době šetřena policií.

Spor o Zásobní zahradu vedl v létě 2012 až k rozpadu vedení MČ Praha 3 a ustanovení nové koalice ve složení  TOP 09, Žižkov (nejen) sobě a ČSSD.  Nové Zastupitelstvo zrušilo usnesením dřívější kladné stanovisko ke změně územního plánu a postavilo se proti výstavbě nového bytového komplexu. Nejedná se však o řešení definitivní, neboť nové vedení Radnice, které vzejde z komunálních voleb v r. 2014, může teoreticky rozhodnutí opět přehodnotit.

Sdružení za záchranu plochy oddechu a sportu u parku Parukářka proto začalo sbírat podpisy pro zorganizování místního referenda, ve kterém by občané rozhodli, zda si přejí zachovat současné územní určení pozemků nebo bytovou zástavbu. Sdružení se podařilo posbírat více než 4 tis. podpisů. Na tuto iniciativu reagovala MČ Praha 3 tím, že referendum vyhlásila sama. Toto referendum je zcela v souladu s cílem Koalice Parukářka, která ho proto plně podporuje.

Více o referendu