Skautská klubovna

Na pozemcích pod Parukářkou se nachází skautský areál, který využívá několik skautských středisek a zároveň zde sídlí Okresní rada Junáka. Pozemek získal Junák do pronájmu od Městské části Praha 3 (MČ P3) krátce po revoluci, aby zde postavil skautské klubovny a vytvořil zázemí pro všechny skauty z Prahy 3. Vyrostl zde tak nádherný areál pro děti, který výrazně přesahuje rámec Junáka. O areál se stará především 4. přístav vodních skautů, který rozvíjí svou činnost již od roku 1921 a bez přerušení existuje do dnešních dnů, čímž je nejstarším fungujícím oddílem vodních skatů v republice. Celý areál za více než 3,5 mil. korun byl ze třetiny financován městskou částí, zbytek je z darů, grantů a tisíců hodin dobrovolné práce bývalých i současných členů, sympatizantů a rodičů dětí.

V areálu se nachází lezecká stěna, hřiště, koutek ekologické výchovy, spoustu zeleně a další atrakce pro děti. Zázemím pro návštěvníky je budova s klubovnami, kuchyňkou a dalšími prostorami. Prakticky každý den jsou vyvíjeny v areálu různé aktivity nejen skatů ale i dalších organizací, škol i veřejností. Přes léto zde funguje příměstský tábor, kde je zajištěn program pro děti od 4 do 10 let zůstávajících v Praze.

662f8da3-c565-419f-9e46-0ef5b8209d42

Horolezecká stěna. Foto: geocaching.com

5fe3d975-c594-434b-a7eb-f12b41dcfd2a

Hřiště. Foto: geocaching.com

bffa7978-65f9-4241-b718-aeb572bb49e0

Ovečky. Foto: geocaching.com

Areál skautské klubovny je potenciálně ohrožen případnou výstavbou na pozemku před ZŠ Chelčického (Na Rybníčku). Pokud by totiž byl pozemek zastavěn, muselo by se najít nové místo pro školní hřiště. Podle některých plánů by hřiště mělo být právě na území skautů a ti by se pak museli vystěhovat.

Více o kauze Na Rybníčku