Referendum Parukářka

Zastupitelstvo MČ Praha 3 schválilo dne 17.6.2014 konání referenda o podobě parku Parukářka. Referendum se bude konat zároveň s komunálními volbami 10. a 11. října 2014. Referendum by mělo zavázat budoucí zastupitele v hlasování o níže uvedených pozemcích (bíle plus oranžově vymezené území).

Vyhlášení místního referenda je mimo jiné reakcí na iniciativu Referendum Parukářka, respektuje požadavky této iniciativy a rozšiřuje otázky referenda na širší lokalitu Parukářky.

Znění otázek v referendu

  1. „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby lokalita Parukářka, určená částmi pozemků č. parc. 1780/35, 1780/41, 1780/73, 1780/1, 4211/2, 4223/1, 1780/17, 4202, 4226, 4224/15, 1782/2, 1782/3, 4218, 4224/11, 4219, 4223/11, 4229/7, 4229/8, 4223/22, 4223/25, 4229/1, 4229/2, 4229/9, 4229/10, 4223/21, 1780/31, 4223/2, 1746/1, 1780/32, 4229/11, 4229/12, 4223/24, 4223/26, 4223/27, 4223/28, 4223/29, 4223/30, vše v k. ú. Žižkov, vymezenými v platném územním plánu jako plochy ZP nebo SO3,7, byla využívána pouze jako parky, zahrady, sady, zeleň, pobytové louky, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, cyklistické stezky, pěší komunikace, drobné vodní plochy, zahradní restaurace, dětské tábory a skautské základny?“

V tomto parcelním vymezení jsou obsaženy i pozemky firmy Ortenaria, která usiluje o jejich zástavbu. Více o pozemcích Ortenaria

2. „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby pozemek parc. č. 1780/28 v k.ú. Žižkov byl využit jako zeleň?“

Více o bývalém pozemku Českého rozhlasu

Více informací o referendu

Usnesení Zastupitelstva MČ obsahující znění otázek včetně architektonické studie předmětného území je možné stáhnou zde.